Kalipciyiz.com herhangi bir yapı, proje veya ekipler tedarik etmek isteyen kişiler ile iş yapmak isteyen kullanıcıları bir araya getiren bir kuruluştur. Müşteri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kabulü ile Kalipciyiz.com ve Site’yi, ekip ve firmalardan adına teklif alınmasını sağlar. Kullanıcıların kendi aralarındaki sözleşme ve anlaşmalar kendilerini bağlar, Kalipciyiz.com’un bu hususta bir sorumluluğu yoktur. Kalipciyiz.com, hizmeti veren ve hizmeti alan arasındaki sözleşme akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme hizmet veren ile hizmet alanın yükümlülükleri Kalipciyiz.com’a atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.

1. TARAFLAR
İşbu sözleşmenin tarafları Kalipciyiz.com, hizmet veren ile hizmet alandır. İşbu Sözleşme’de Kalipciyiz.com ve Müşteri müteselsilen “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır. Taraflar, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Kalipciyiz.com tarafından Müşteriye sağlanacak hizmete ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından Site’ye giriş yapılmasıyla ve Müşteri’nin teklif alma, Hizmet verenin teklif vermesi ve hizmeti yerine getirmesi kullanıcı sözleşmesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Müşteri ve hizmet verenler Kalipciyiz.com aracı olarak yetkilendirmiş olacaktır.

3. HİZMETTEN YARARLANABİLECEKLER
Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Kalipciyiz.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Müşterilerin, teklif toplamak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Müşteri, kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin kullanımı ve işlenmesi ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile kuruluşlara, ekiplere ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir.

4. KALIPCIYIZ.COM’UN SORUMLULUKLARI
4.1.
Kalipciyiz.com’un işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, internet sitesinde belirtilen ve vermeyi kabul ettiği hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde ekip veya firmalarla tanıştırmaya yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Hizmet veren ile hizmet alanın kendi aralarında doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Kalipciyiz.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Kalipciyiz.com aracılığıyla hizmet veren veya hizmet alanla tanışmış ve sözleşme imzalamış olması Kalipciyiz.com’un, hizmetin yerine getirilmesinin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle ekip, firma veya müşterilerin kendi aralarındaki borçlardan dolayı Kalipciyiz.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet ancak, hizmeti yerine getireceğini beyan eden ekip veya firmalar tarafından verilmektedir. Kalipciyiz.com bu konuda teminat vermemekte sadece hizmet veren ile hizmet alan arasında anlaşma yapılmasına aracılık etmektedir.

4.2.
Müşteri, Kalipciyiz.com’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Kalipciyiz.com’un hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Kalipciyiz.com’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Kalipciyiz.com’u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

4.3.
Hizmet şartları, teminatlar, fiyat oranı ve miktarları ile ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgiler hizmet verenlerden alınmış bilgilerdir. Hizmet verenlerin bu şartları değiştirmeleri halinde, Kalipciyiz.com’dan bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Kalipciyiz.com, hizmet veren firma veya ekiplerin belirttiği veya kabul ettiği şartlarla hizmet vereceğini de garanti etmez. Geçerli şartlar ancak müşteri ve hizmet verenin kendi aralarında yaptığı sözleşmedir.

4.4.
Kalipciyiz.com, Müşteri tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.5.
Site’ye girilen bilgilerin güvenliği SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

4.6.
Kalipciyiz.com, Site’ye ilişkin gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini almıştır. Buna karşın, Site’ye yapılan saldırılar veya virüslerden ötürü (aşağıda tanımlı olan) Gizli Bilgiler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kalipciyiz.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4.7.
Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Kalipciyiz.com ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Kalipciyiz.com bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.8.
Site’de kurulan linkler, Kalipciyiz.com’un diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Kalipciyiz.com tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt Kalipciyiz.com için bağlayıcı değildir.

4.9.
Kalipciyiz.com, Site’de yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. Site’de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Kalipciyiz.com, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

4.10.
Kalipciyiz.com, işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

4.11.
Kalipciyiz.com, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı Kalipciyiz.com’un hizmet veren ve hizmet alanlara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.12.
Kalipciyiz.com, kullanıcılara ait ve kullanıcıların Site’yi kullanmasına ilişkin bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar talep ettiği takdirde, teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarları değiştirilebilir. Tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, Site’den alışveriş yapan Müşteri’nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Kalipciyiz.com’un sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Site’nin ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Kalipciyiz.com’un hizmetin gerçekleşmesine yönelik sorumluluğu bulunmadığı için tazminat veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Hizmet alan veya hizmet veren hizmet türünün veya içeriğinin seçiminde Site’de görülen telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

5. HİZMET ALAN VE HİZMET VERENİN SORUMLULUKLARI
5.1.
Site’de yapılan veya ileride yapılacak bir takım işlemler uyarınca kullanıcıların şifre kullanması talep edilebilir. Kullanıcılar tarafından hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu yine kullanıcıya aittir. Kullanıcı, kendisine verilen hesap adını/numarasını ile şifreyi güvenli bir şekilde saklamakla ve üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamakla yükümlüdür. Kullanıcı, gerektiğinde hesap numarası ve şifrenin değiştirilmesini Site’den talep edebilecektir.

5.2.
Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Kullanıcı, işbu Siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Kullanıcı, haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, sahte isim veya ünvan kullanmak gibi eylemler nedeniyle sorumludur. Kalipciyiz.com, bu tür davranışlara engel olmak için büyük bir gayret içerisindedir, fakat bunu tamamen önlemek yeterli olmayabilir.. Bu nedenle hizmet veren ve hizmet alanlar kendileri için uygun göreceği tedbirleri almakla sorumludur

5.3.
Site’yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan kullanıcı, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Site’de yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcı, Kalipciyiz.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Kalipciyiz.com’a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Kalipciyiz.com’a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Kalipciyiz.com’un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.
Kullanıcılar, Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, talep ettiği işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve hizmetlerin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü verinin paylaşıma açık olduğunu kabul ve beyan eder.

5.5.
Kullanıcı, Kalipciyiz.com’a bildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.1.
İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Kalipciyiz.com veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

6.2.
Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme’nin ifası sırasında hazırlanan raporlar ve Kalipciyiz.com’un ticari bilgi, tecrübe ve know-how’ından faydalanılarak üretilen her türlü doküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.

6.3.
Müşteri, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini Kalipciyiz.com’a göndermekle Kalipciyiz.com’un söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

6.4.
Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Kalipciyiz.com’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler Kalipciyiz.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kalipciyiz.com’un yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

7. GİZLİLİK
7.1.
Kalipciyiz.com, Site üzerinden hizmet veren ve hizmet alan tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcıların talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Site personeli, hizmet veren ve hizmet alan tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi (“Gizli Bilgiler”) içerir.

7.2.
Site, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Site, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, Kullanıcı profili belirlemek, Kullanıcı profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

7.3.
Site, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Site’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Site’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

8. MÜCBİR SEBEP
8.1.
İşbu Sözleşme’nin yayında olduğu tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar‘dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve edimlerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran ve Borçlar Kanunu’nda sayılan haller Taraflar‘ca mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak kabul edilir. Taraflar doğrudan doğruya işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu Mücbir Sebep’lerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

8.2.
Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf, derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

8.3.
Kalipciyiz.com, Mücbir Sebep’ten kaynaklanan gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecektir. Taraflar, bu durumlar nedeniyle Kalipciyiz.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

9. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

10. DEĞİŞİKLİKLER
10.1.
Kalipciyiz.com, işbu Sözleşme’de ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Tarafların sorumluluğundadır. Kalipciyiz.com’un değişiklikleri Taraflara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Taraflar, Site’deki hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

10.2.
Kalipciyiz.com, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

11. FERAGAT
Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da söz konusu yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat, yazılı olmadıkça ve her iki Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Tekirdağ/Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.